Vergelijking van het RMP en CliftonStrengths

Het vergelijken van het Reiss Motivation Profile® met de CliftonStrengths Assessment (voorheen Clifton StrengthsFinder) is een uitdagende taak, omdat het lijkt op het spreekwoordelijke probleem van het vergelijken van appels met sinaasappels. De twee instrumenten zijn op een aantal belangrijke punten verschillend.

Welke impulsen hebben geleid tot de ontwikkeling van elk instrument?

De studie van de motivatie is gebaseerd op het fundamentele concept dat psychologische behoeften het menselijk gedrag aansturen. Eerdere motivatietheoretici probeerden deze behoeften te identificeren door middel van subjectieve methoden zoals het observeren van primitieve stammen en het analyseren van gemeenschappelijke thema’s in verhalen die over dubbelzinnige tekeningen worden verteld.

Professor Steven Reiss erkende dat deze eerdere inspanningen te lijden hadden onder het ontbreken van een wetenschappelijke maatstaf en ontwikkelde een gestandaardiseerde test, het Reiss Motivatieprofiel® , met als doel een wetenschappelijk verantwoorde beoordeling te geven van wat mensen motiveert – met andere woorden, om de universele drijfveren van de menselijke natuur te identificeren.

Donald Clifton was van mening dat psychologen zich te veel richten op zwakke punten in plaats van op sterke punten. Hij vroeg zich af: “Wat zou er gebeuren als we zouden onderzoeken wat goed is voor mensen tegenover wat fout is voor mensen”, en besloot de eigenschappen te bestuderen die succesvolle en niet-succesvolle mensen van elkaar onderscheiden. De CliftonStrengths Assessment is dus gebaseerd op het standpunt van Donald Clifton, dat zich richten op persoonlijke talenten in plaats van zwakke punten centraal staat bij het maximaliseren van het potentieel.

Test versus beoordeling

Het RMP is een normatieve test. De scores van een respondent worden vergeleken met die van andere testrespondenten – dat wil zeggen met een normatieve groep. Het RMP heeft zowel aparte landennormen als aparte geslachtsnormen. Bijvoorbeeld de antwoorden van een mannelijke respondenten in de Verenigde Staten worden vergeleken met die van andere Amerikaanse mannen. Op dezelfde manier worden de reacties van een vrouwelijke testnemer in Finland vergeleken met die van andere Finse vrouwen. Een normatieve test zoals het RMP maakt vergelijkingen tussen de individuen mogelijk. Normatieve tests zijn de algemeen aanvaarde methode die worden gebruikt om persoonlijkheid, intelligentie en prestatie te meten.

De CliftonStrengths is een ipsatieve beoordeling. De zelf geïdentificeerde talenten van een respondent worden met elkaar vergeleken, niet met een normatieve groep. Ipsatieve beoordelingen zoals de CliftonStrengths laten geen vergelijkingen toe tussen testnemers. De uitgeverij 2.0 Technisch verslag stelt: “Het KSF is niet ontworpen of gevalideerd voor gebruik bij de selectie van werknemers… Aangezien KSF-feedback wordt gegeven om de intrapersoonlijke ontwikkeling te bevorderen, worden vergelijkingen tussen profielen van personen ontmoedigd.”

Welke resultaten levert elk instrument op?

Het RMP meet de motivatie. Specifiek meet de test de intensiteit van de motivatie van een individu van zwak tot sterk voor elk van de 16 schalen. De antwoorden van de testnemer worden vergeleken met normen die gebaseerd zijn op 79.888 respondenten in 23 landen op drie continenten, wat een standaardscore oplevert voor elk van de 16 motieven. Een standaardscore die in de bovenste 20 procent van de bevolking valt, wordt geacht een sterke behoefte aan die basiswens aan te tonen, terwijl een standaardscore die in de onderste 20 procent van de bevolking valt, wordt geacht een zwakke behoefte aan die specifieke wens aan te geven. Het RMP beschrijft dus het motivatieprofiel van een individu op basis van hoe deze persoon zich verhoudt tot anderen. Als een individu bijvoorbeeld scoort als iemand met een sterke behoefte aan Power (de behoefte aan invloed en leiderschap), dan weten we dat zijn behoefte aan prestatie en dus zijn wens om hard te werken groter is dan 80 procent van de bevolking.

De CliftonStrengths Assessment is bedoeld om de talenten van een persoon te evalueren. Het meet niet de motivatie van een persoon. Het geeft eerder een rangvolgorde van de top vijf van talent-thema’s van een individu.

Het probleem met deze aanpak is dat we niet weten of het individu echt uitzonderlijk is in die eigenschappen. Als Achiever bijvoorbeeld een van de top vijf talent-thema’s van een testnemer is, dan betekent dit alleen dat zijn verlangen om hard te werken een relatieve kracht is in vergelijking met zijn andere talenten. Of hij al dan niet een harde werker is in vergelijking met zijn collega’s, weten we dan niet.

Wat zijn de toepassingen van het instrument?

Het RMP wordt gebruikt in een aantal settingen, waaronder bedrijfs-, school-, sport- en relatiebegeleiding. Zo wordt de test bijvoorbeeld toegepast bij het opleiden van leiders, het ontwikkelen van personeel, het opbouwen van effectieve teams, het screenen van sollicitanten, het beoordelen van de motiverende redenen voor academische ondermaatse prestaties, het adviseren van studenten over college- en loopbaankeuzes, het in staat stellen van sporters om topprestaties te leveren door het begrijpen van hun neigingen onder de stress van de concurrentie, en het identificeren van de verschillen in waarden die ten grondslag liggen aan chronische conflicten in relaties.

Volgens de uitgever is de CliftonStrengths een instrument voor zelfbewustzijn dat bedoeld is “om persoonlijke ontwikkeling en groei te bevorderen”. Er worden suggesties gedaan om het individu in staat te stellen zijn talenten te ontwikkelen tot sterke punten door het verwerven van vaardigheden en kennis.

Gezien het feit dat het een ipsatieve beoordeling is, kan het niet worden gebruikt om individuen te vergelijken en heeft het dus beperkte toepassingen. Zo is de CliftonStrengths bijvoorbeeld niet geldig voor gebruik bij personeelsselectie, teambuilding en conflictoplossing.

Kan het instrument wereldwijd worden gebruikt?

Het RMP is beschikbaar in 19 talen. De CliftonStrengths Assessment is beschikbaar in 25 talen.

Wie was de ontwikkelaar?

Het RMP is door professor Steven Reiss ontwikkeld om de kennis over de menselijke natuur te bevorderen, niet om commerciële redenen. Na het behalen van zijn Bachelorsdiploma aan het Dartmouth College, behaalde Dr. Reiss een Doctoraatsdiploma in psychologie van Yale University. Zijn opleiding omvatte ook een fellowship aan Harvard University. In het begin van zijn carrière ontwikkelde Professor Reiss de Anxiety Sensitivity Index, een test die is vertaald in meer dan 20 talen en die op grote schaal gebruikt bij de beoordeling van angststoornissen. Zijn werk op het gebied van ontwikkelingsstoornissen werd erkend met vijf nationale onderscheidingen, en hij gaf uitnodigende gesprekken in meer dan tien landen. Het overlijdensbericht van professor Reiss werd gepubliceerd in de American Psychologist, een eer die wordt toegekend aan zeer weinig psychologen – alleen degenen die geacht worden aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt in het veld.

Donald O. Clifton ging naar de Universiteit van Nebraska waar hij zijn Bachelor- en Masterdiploma’s behaalde. Na een carrière als docent aan de Universiteit van Nebraska richtte de heer Clifton een bedrijf op om organisaties te helpen bij de selectie van werknemers, een bedrijf dat later Gallup heeft overgenomen. Als voorzitter van Gallup creëerde de Clifton StrengthsFinder (nu de CliftonStrengths Assessment genoemd). De American Psychological Association eerde Clifton met een ‘lifetime achievement award’ als “de vader van de op krachten gebaseerde psychologie en de grootvader van de positieve psychologie”.

Samengevat

Samengevat is het RMP de duidelijke keuze voor cliënten die op zoek zijn naar een genormeerde motivatietest die vergelijkingen tussen respondenten mogelijk maakt en die een brede toepassing heeft op het bedrijfsleven, scholen, sport en relaties.

Maggi M. Reiss, President

IDS Publishing Corporation

RMP Global

(vertaald met goedkeuring , alle rechten voorbehouden IDS)