Wat is het Reiss Motivation Profile®?

The Science of Motivation™

My thesis is that human beings are motivated by purposes and values. The best way to understand people is in terms of their life purposes, goals, and values. This also is the best way to predict how people will behave at work, home, school, or on the athletic field…If you want to understand a person’s behavior, you need to determine what the person is trying to accomplish and what the person values. Not what you value, but what the person you are trying to understand values. We have created a powerful method, called the Reiss Motivation Profile®, of determining an individual’s purposes and values.”

Professor Steven Reiss, PhD

Het Reiss Motivation Profile® (RMP) is het onafhankelijk, wetenschappelijk motivatie-onderzoek van prof. Steven Reiss Phd.

De RMP-test is de eerste valide intrinsieke motivatietest die Reiss en zijn universitair team ontwikkelden om iemands intrinsieke motivatie en waarden in kaart te brengen. Het RMP voldoet aan de 5 hoogste wetenschappelijke criteria voor valide wetenschappelijke testen.

Water kookt bij 100 graden: overal

Wil je weten op welke temperatuur water kookt, dan kan je op een empirische manier data verzamelen. Je kookt water op diverse plekken in de wereld. Je gaat na wanneer het water kookt. En stelt empirisch vast op basis van data wat het resultaat is.

Professor Steven Reiss deed dit voor intrinsieke motivatie.

Jarenlang verzamelde Reiss’ team data over de volgende vragen:

  • Wat maakt mensen blij en tevreden met hun leven en dus waardevol?
  • Wat is voor mensen écht het belangrijkst?
  • Wat willen mensen nu echt bereiken in hun leven en hun werk?
  • Welke aspecten van hun leven zijn het meest zinvol?
  • Waardoor wordt iemand intrinsiek gemotiveerd?

Iedereen in de wereld wil hetzelfde

Via factoranalyse, een statistische wiskundige techniek voor het vinden van gelijkenissen in grote aantallen data, ontdekte Reiss vervolgens dat alle mensen overal ter wereld hetzelfde belangrijk vinden.

De verzamelde data vertelde hem dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om 16 psychologische basisbehoeften te kunnen realiseren in hun leven.

Deze 16 intrinsieke motivatoren zijn:

  1. UNIVERSEEL: wij vinden allen overal in de wereld dezelfde dingen belangrijk in het leven, vandaar de wereldwijde toepassingen van het RMP
  2. INDIVIDUEEL: niet iedereen hecht evenveel waarde aan de 16 intrinsieke motieven: dat is het individuele van motivatie en maakt ons tot individuen.

16 intrinsieke motivatoren: uniek inzicht in de kern van wie we zijn

Het RMP brengt onze individuele identiteit en onze kernwaarden in beeld. Deze inzichten zijn essentieel voor een duurzaam motiverend en zingevend leven.

  1. WAAROM: de intrinsieke motivatoren verklaren iemands gedrag; je krijgt een antwoord op waarom (i.p.v. wat of hoe) iemand iets doet.
  1. WELKE PRIORITEITEN: welke kernwaarden en welke essentiële behoeften zijn het belangrijkst en in welke volgorde; wat zal de persoon motiveren en wat zal hem of haar demotiveren?

Het RMP brengt onze individualiteit in kaart en hoe wij prioriteit geven aan wat in ons leven er écht toe doet.

  1. HOEVEEL en HOE VAAK wil iemand deze waarden en psychologische behoeften kunnen ervaren: wanneer treedt m.a.w. demotivatie, frustratie en stress op?

Motivatie vertoont een continuüm. Elke persoon probeert elke dag zijn of haar ervaring te beheren, te reguleren en in evenwicht te brengen in de richting van een “verzadigingspunt” (“a satiation set point” Reiss 2000), dat ook wel een “optimaal geluksniveau” wordt genoemd. Het RMP brengt dat optimaal niveau van motivatie in kaart.

Mannen en vrouwen in België en Nederland zijn anders

De recentste hernormering van september 2017 van het Reiss onderzoek wijst uit dat onze intrinsieke motivatie niet verandert tijdens ons leven, nergens in de wereld.

Wel stelde het Reiss onderzoeksteam vast dat er significante verschillen bestaan in de motivatie van Nederlandse en Belgische mannen en vrouwen.  Mannen en vrouwen en België en Nederland zijn anders gemotiveerd in vergelijking met de wereld.