Betere Wetenschappelijke Resultaten

E

The Science of Motivation™

“What makes the list of 16 basis desires unique is its scientific status. We did not start by making up a list of basic desires and then setting out to validate our analysis. Instead we empirically discovered the 16 basic desires on what diverse groups of people from multiple countries and various continents told us about their own personal motives.”

Professor Steven Reiss, PhD

E

Jarenlang onderzoek

Het Reiss universitair team verzamelde jarenlang data. Het onderzoek zelf nam 7 jaren in beslag, omdat de wetenschapper Reiss nauwkeurige en accurate resultaten wilde bereiken.

Dit was onder meer mogelijk omdat het onderzoek geen commerciële bedoeling had, maar een zuiver wetenschappelijke bedoeling.

E

Enkel wetenschappelijk doel en geen commercieel doel

Het Reiss motivatie-onderzoek had geen commerciële bijbedoelingen, zoals wel vaak het geval is bij zogenaamde business tools of persoonlijkheidstesten. De vele praktische wereldwijde toepassingen van het RMP zijn het gevolg van het uitmuntend wetenschappelijk Reiss onderzoek en niet de aanleiding ervan.

E

Op basis van verzamelde feiten

In plaats van theoretische vragen te construeren over wat iemand mogelijk motiveert verzamelde het Reiss team gedurende vele jaren data over wat respondenten uit 23 landen in drie continenten (Azië, Europa, Noord-Amerika) écht belangrijk vinden in hun leven en hen motiveert om die zaken te bereiken. Het resultaat van deze data leverde 16 thema’s op: de 16 intrinsieke motivatoren. Reiss’ 16 basismotieven is het eerste empirisch vastgestelde inzicht in de fundamentele menselijke behoeften en intrinsieke motivatoren.

E

Onafhankelijk motivatie-onderzoek

Het Reiss Motivation Profile® is het eerste empirisch wetenschappelijk motivatie-onderzoek door het team onder leiding van professor Steven Reiss van de Ohio State University. Het onderzoek werd niet gefinancierd door commerciële bedrijven of voor commerciële doelen. De resultaten worden niet aangepast om commerciële of privé doelen.

E

Publicatie in prestigieuze tijdschriften

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in 17 wetenschappelijke tijdschriften (waarvan 3 in het prestigieuze tijdschrift APA) en in drie boeken, waaronder het boek “Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Action and Define Our Personalities”, gepubliceerd in 2000.

E

Verwaarloosbare beïnvloeding zorgt voor betrouwbare uitkomst

De zogenaamde “sociale wenselijkheid” is minder dan drie procent. Deze waarde beschrijft in hoeverre een persoon die de test neemt de uitkomst kan beïnvloeden door berekende gewenste antwoorden te geven. De impact van dit effect, gemeten op de schaal Marlowe-Crowne Social Desirability Schaal (MCSD’s), bedraagt minder dan 3% en is dus zeer klein.

E

Uitzonderlijke valide en betrouwbare resultaten

De resultaten het RMP zijn betrouwbaar en stabiel in de tijd. Dat werd bevestigd door een test-hertestmethode met een betrouwbaarheid van de 16 schalen tussen 0,69 en 0,88 en de interne consistentie – gemeten door Cronbachs alfa – tussen 0,71 en 0,92. Aangenomen wordt dat alle waarden boven 0,7 duiden op een zeer goed resultaat. Meer informatie over de betrouwbaarheid van de methode en het test-hertestonderzoek is te vinden in de wetenschappelijke publicaties van professor Steven Reiss.