Betere Toepassingen

Een must voor de professional die met mensen samenwerkt

1. Individuele blauwdruk: mensen niet in vakjes

Het RMP beschrijft de individualiteit van de menselijke persoonlijkheid. Het RMP groepeert of categoriseert geen personen en maakt geen typologieën van personen. Het RMP brengt iemands psychologisch DNA in kaart. Elk motivatieprofiel is een individuele blauwdruk van iemands kernwaarden, behoeften en motivatie.

2. Reden waarom i.p.v. gedrag, competenties of talent

In tegenstelling tot andere persoonlijkheidstesten bestudeert het Reiss Motivation Profile® geen gedrag of voorkeuren, maar het motivatieprofiel legt uit waarom een individu bepaald gedrag stelt.

Met het RMP krijgt een persoon inzicht in zijn individuele waardensysteem:

 1. welke van de 16 motivatoren heeft de persoon fundamenteel nodig om duurzaam gemotiveerd en tevreden te zijn en geeft positieve drive
 2. hoe vaak of hoeveel wil de persoon wat voor hem belangrijk is kunnen ervaren
 3. welk gedrag zorgt voor negatieve stress
 4. welke type werk of welk soort situaties zorgt voor een verhoogd stressrisico en leidt onherroepelijk tot demotivatie

3. Succesvol zijn in uw vakgebied

RMP is de sleutel tot intrinsieke motivatie en de motor achter menselijk gedrag.
Succesvolle experts passen wereldwijd het RMP toe in de volgende domeinen.

RMP Health care, counseling en therapie toepassingen

 • Zelfontdekking en reflectie
 • Mentale coaching
 • Veerkracht en stressreductie
 • Welzijn en werk-privébalans: optimaal mentaal welbevinden
 • Burn-out, bore-out (voor erkende coaches)
 • Over leven na een depressie (voor erkende psychologen)
 • Zingeving en advies na traumabehandeling
RMP Business toepassingen

 

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Motiveren van medewerkers
 • Motiveren van teams
 • Motiveren in een prestatie-omgeving
 • Hoe motiveert u uzelf
 • Executive coaching
 • Conflict hantering
 • Demotie
 • Motivatie werving en selectie
 • Veranderingsmanagement en cultuurverandering
 • Tolerantie op de werkvloer
 • Project management
RMP Relatie en Ouder-Kind toepassingen

 • De intrinsiek motiverende liefdesrelatie
 • Relatie counseling: van veroordelen naar begrijpen en aanvaarden van verschillen tussen partners
 • Waarden georiënteerd – intrinsiek motiverend opvoeden van kinderen

 

RMP Sport toepassingen

 

 • Motiveren van (top)sporters
 • Motivatie en zelfsturing voor sporters
 • Motiveren in een prestatie-omgeving
RMP Educatie en School toepassingen

 

 • Loopbaan- en functie(her)oriëntering
 • Demotie voorbereiden en herintegratie na demotie
 • Studiewelzijn
 • Motivatiewerving en selectie
 • Motivatie en studeren: motiverende leer- en studieaanpak
 • Studiekeuze in functie van een duurzaam motiverende job
 • Onderpresteren: wat doe ik eraan?
 • Conflicten tussen leerling en leraar vermijden

4. Uw innerlijk kompas: de juiste keuzes maken

Uw motieven vertegenwoordigen uw persoonlijke doelen in uw leven. Activiteiten die deze basisbehoeftes helpen realiseren zijn intrinsiek motiverend of belonend. Leven volgens uw motieven activeert u. Het geeft u vervolgens een diepe voldoening en zorgt tegelijkertijd voor een stressarme situatie. U bent daardoor optimaal geconcentreerd bezig. Activiteiten die meer dan één motief of drijfveer helpen realiseren hebben zelfs een versterkt effect op onze prestatie en kunnen ervoor zorgen dat we tijd en ruimte vergeten.

Neuropsychologen hebben hiervoor een fysiologische verklaring. Ze argumenteren dat motivatie voor een belangrijke mate gevoed wordt door de productie van dopamine. Deze stof doet ons begeren en dirigeert als het ware onze wil. Daardoor worden we gedreven om te bereiken wat we willen en heel ons mechanisme komt hierdoor in actie. Dopamine activeert ons.

Uw ware passie ontdekken. Inzicht krijgen in de dynamiek van uw motivatieprofiel kan u op weg helpen om uw ware passie in uw leven te ontdekken. Om deze reden is het profiel bijzonder interessant om de volgende cruciale levensvraag te kunnen beantwoorden: welke professionele of persoonlijke keuzes maak ik best om een zinvol, tevreden en passioneel leven te leiden?