Behaalde voordelen

 
Het Reiss Motivatie Profile® brengt die psychologische behoeften in kaart die zingevend en waardevol zijn voor een persoon. Ze motiveren de persoon om deze behoeften te realiseren in zijn leven. De bevrediging van deze behoeften vormt dus de basis voor een succesvol en zingevend privé- en beroepsleven. Het bewust maken van deze motivatoren, zorgt ervoor dat de persoon bewust kan leven en niet langer geleefd wordt.
Dankzij het RMP zijn teams effectiever:

 • taken kunnen worden verdeeld in overeenstemming met wat het teamlid zingevend vindt en bijgevolg ook écht energie geeft
 • het team bereikt sneller synergie en onderlinge samenwerking
 • teamleden begrijpen elkaar zonder elkaar te (ver-)oordelen
 • teamleden begrijpen elkaars motivatie en waarden en kunnen er rekening mee houden
 • er is merkelijk minder conflict binnen het team en meer acceptatie
 • motiverende selectie van nieuwe teamleden
 • snellere integratie van nieuwe teamleden in de bestaande motivatiedynamiek
Leidinggeven
The Science of Motivation™

“The list of 16 basic desires is the first scientifically derived and validated taxonomy of universal goals.”

Professor Steven Reiss, PhD

Voordelen van RMP voor transformationeel leidinggeven:

 • leidinggevenden maken kennis met een zeer efficiënt instrument en methode voor werknemersmotivatie
 • zij leren medewerkers individueel en in team intrinsiek motiveren
 • ze leren optimaal rekening houden met wat hun medewerkers fundamenteel nodig hebben om gemotiveerd en duurzaam te presteren
 • ze ontdekken in welke mate hun eigen motivatieblauwduk hun leiderschapsstijl beïnvloedt
 • ze ontdekken welke schaduwzijden verantwoordelijk zijn voor een verhoogd risico aan stress of burn-out en hoe ze hieraan kunnen ontsnappen
 • RMP speelt in om de fundamentele waarden van de medewerker, die aan de basis liggen voor het hanteren van een transformationele leiderschapsstijl
HR Verantwoordelijken
The Science of Motivation™

“What makes the list of 16 basis desires unique is its scientific status. We did not start by making up a list of basic desires and then setting out to validate our analysis. Instead we empirically discovered the 16 basic desires on what diverse groups of people from multiple countries and various continents told us about their own personal motives.”

Professor Steven Reiss, PhD

Voor HR-verantwoordelijken is met RMP de juiste persoon op de juiste plaats een haalbare kaart:

 • welke werkomgeving motiveert de medewerker
 • welke aanpak en leiderschapsstijl zal werken en welke aanpak zal frustratie teweegbrengen
 • hoe creëer ik welzijn bij de medewerker
 • waarom valt mijn medewerker uit en welke domeinen zijn hiervoor risico verhogend
 • detecteer in een oogopslag die situaties die uw medewerkers stress en spanning bezorgen
 • voor de persoonlijke ontwikkeling van hun talenten helpt RMP die ontwikkeldomeinen bepalen die er echt toe doen
 • wat heeft het team nodig met betrekking emotionele veiligheid
 • hoe zullen de medewerkers reageren op verhoogde prestatiedruk of regelmatige veranderingen
Coaching
The Science of Motivation™

“The RMP is the centerpiece of a new strategy for coaching people. This new method is both quick and accurate, often leading to inexpensive, practical solutions.”

Professor Steven Reiss, PhD

Echte transformatie mogelijk met het RMP in coaching:

 • de individuele bronnen kunnen eenvoudiger worden geïdentificeerd, zowel naar inhoud, prioriteit als naar hoeveelheid of frequentie!
 • talent en potentieel kunnen sneller worden geactiveerd door inzicht in de zingevende context die de coachee hiervoor nodig heeft
 • de coachee leert de eigen behoeften herkennen, benoemen, begrijpen en te aanvaarden, zodat zelfsturing toegankelijker wordt
 • de behoeften van anderen (collega’s, partner, baas, kinderen,…) worden herkenbaar, begrijpbaar en gemakkelijker te aanvaarden
 • omgaan met de eigen schaduwzijden eigen aan de motivatieblauwdruk maakt transformatie op identiteitsniveau mogelijk
Medewerkers
The Science of Motivation™

“Human needs theory purports to teach people how their personality traits arise from their intrinsic motives and core values. It is based on the study of conscious purposes as revealed by large, scientifically valid surveys of diverse groups of people.”

Professor Steven Reiss, PhD

Voordelen van het inzetten van het RMP voor individuele medewerkers:

 • het zelfbewustzijn van de medewerkers neemt toe
 • taken kunnen worden toegewezen in overeenstemming met de innerlijke behoeften van de werknemers
 • de zelfacceptatie van de werknemer neemt toe
 • verhoogd empathisch vermogen, in het bijzonder bij eerder zakelijk of technische profielen
 • verminderd uitvalrisico voor emotioneel gevoeligere of burn-out gevoelige medewerkers
 • het potentieel van de werknemer kan doelgericht worden ontwikkeld
Sport
The Science of Motivation™

“The 16 basic desires make us individuals.”

Professor Steven Reiss, PhD

RMP in een extreme prestatieomgeving, zoals in de sport:

 • naast de fysieke, atletische kracht is de mentale en emotionele weerbaarheid van de atleet beslissend om onder massale druk topprestaties neer te zetten
 • met RMP kan de emotionele stabiliteit van de sporter bepaald worden
 • het trainingsprogramma kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de sporter
 • factoren die een positieve en negatieve invloed hebben op de atleten kunnen worden vastgesteld
 • synergie tussen de trainer, de atleet, het team en de omkaderende functie kan worden bereikt
 • discrepantie tussen trainer, coach en sporter kan worden blootgelegd en welke aanpak en stijl van coachen nefaste gevolgen zullen hebben op het resultaat van de sporter
 • de sporter leert met zijn RMP hoe hij zichzelf blijvend kan motiveren
Wervingsproces
The Science of Motivation™

“Everybody wants the same things but not to the same degree.”

Professor Steven Reiss, PhD

Resultaten bij het inzetten van het RMP in het wervingsproces:

 • het profiel van de ideale kandidaat kan beter gecommuniceerd worden
 • het nodige potentieel van de kandidaat kan duidelijker afbakend worden
 • de tijdstabiele persoonlijkheid van de kandidaat en niet het veranderlijk gedrag wordt geanalyseerd
 • de kansen om de juiste kandidaat te vinden die past in de waarden van de organisatie of het team, worden vergroot
 • naast knowhow en competentie, heeft u een valide inzicht in wat de medewerker duurzaam motiveert
 • door de hoge voorspelbaarheid van het RMP weet u hoe de kandidaat zich op langere termijn zal gedragen en wat hem zal demotiveren
Partners
The Science of Motivation™

“Everybody embraces all sixteen basic desires, but they prioritize them differently.”

Professor Steven Reiss, PhD

RMP brengt liefdes partners dichter bij elkaar:

 • partners leren elkaars psychologische behoeftes kennen
 • ze ontdekken wat wezenlijk belangrijk is voor hen in een relatie
 • ze leren in welke motieven ze wezenlijk van elkaar verschillen.
 • inzicht in elkaars Reiss’ motivatieprofiel en waardenpatroon helpt hen om elkaar fundamenteel te begrijpen.
 • het wederzijds respect en vertrouwen zal hierdoor nog versterkt worden
 • partners leren beter omgaan met emotioneel moeilijke situaties omdat ze begrijpen waarom een bepaalde situatie zo fundamenteel belangrijk is voor de partner
Eerste werkmaanden
The Science of Motivation™

“Although the basic desires usually change little throughout the adult years, people sometimes change how they satisfy them.”

Professor Steven Reiss, PhD

Resultaten bij het inzetten van het RMP tijdens de eerste werkmaanden:

 • rekening houdend met iemands RMP kan een optimaal werkend en eenvoudig toepasbaar onthaalbeleid worden gevoerd
 • de opleidings- en aanwervingskosten kunnen worden verminderd en heel gericht ingezet
Ouders
The Science of Motivation™

“We are a species born to assert our core values”

Professor Steven Reiss, PhD

RMP is onmisbaar voor ouders die hun kinderen waarden georiënteerd willen opvoeden:

 • ouders leren de psychologische behoeftes kennen van hun kinderen
 • ze ontdekken wat wezenlijk belangrijk is voor hen en hoe ze hun kinderen intrinsiek motiverend kunnen opvoeden tot evenwichtige volwassenen
 • ze leren in welke motieven zij zelf wezenlijk van hun kinderen verschillen en hoe ze hiermee best omgaan
 • inzicht in elkaars Reiss’ motivatieprofiel en waardenpatroon helpt hen om elkaar fundamenteel te begrijpen
 • het wederzijds respect en vertrouwen zal hierdoor groeien
 • ouders kunnen hun kinderen optimaal bijstaan bij het leren en studeren
 • hoe kan onderpresteren in school vermeden worden, zodat goede schoolresultaten mogelijk worden
Verkoop en (neuro-) marketing
The Science of Motivation™

“It would be a better world if we could tolerate people whose values contradict our own and stop trying to change others to be more like us.”

Professor Steven Reiss, PhD

Vernieuwende approach met RMP in de verkoop en (neuro-)marketing:

 • de behoeften en intrinsieke motieven van de klant worden vastgesteld waaraan het product moet voldoen
 • de sales of marketing expert kan inspelen op de drijfveren en behoeften van de klanten
 • reclamecampagnes kunnen worden ontworpen op basis van onbewuste behoeften van klanten
 • neuromarketing toepassingen zijn mogelijk o.w.v info over de amygdalagevoelige motieven in het RMP
 • de strategische positionering van het merk wordt vereenvoudigd
Onderwijsdeskundigen en leerlingenbegeleiders
The Science of Motivation™

“We are learning that people are motivated to assert their values. If you want to motivate someone — a loved one, a student, or an employee — you would be wise to focus on what that person cares about.”

Professor Steven Reiss, PhD

Onderwijsdeskundigen en leerlingenbegeleiders krijgen met RMP vat op een motiverende studiekeuze of loopbaan

 • welke studiekeuze past bij de motivatiedynamiek van de leerling of student
 • welke studiekeuze zal ook effectief uitzicht geven op een duurzaam motiverende job
 • welke leeromgeving of aanpak heeft mijn de leerling nodig om tot goede schoolresultaten te komen
 • welke aanpak zal nefast werken op de motivatie van de student en kan voor vervroegd uitvallen zorgen
 • hoe kan onderpresteren in school vermeden worden, zodat goede schoolresultaten mogelijk worden