Vergelijking van het Reiss Motivation Profile® en DiSC

Soms wordt ons gevraagd hoe het Reiss Motivation Profile® (RMP) zich verhoudt tot het DiSC.  Op basis van een overzicht van de literatuur van de uitgeverij en antwoorden op specifieke vragen die we aan de uitgeverij hebben gesteld, kunnen we deze inzichten bieden.  

Wat beoogt de test te meten?

Het RMP heeft als doel om de motieven van een individu te meten – wat professor Steven Reiss levensmotieven of psychologische behoeften (basic desires) noemde.  Volgens de theorie van 16 intrinsieke motivatoren bepalen onze motieven onze waarden, beïnvloeden ze de ontwikkeling van onze persoonlijkheidskenmerken en voorspellen ze ons gedrag.   De DiSC meet gedragspatronen. Het meet geen motivatie.  

Hoe is de test ontwikkeld?

Het RMP is wetenschappelijk ontwikkeld. Professor Reiss heeft bij de ontwikkeling van het RMP geen a priori benadering gebruikt.  Dat wil zeggen dat hij niet is begonnen met vooropgezette ideeën over de universele doelen die iedereen motiveren.  Hij heeft  het RMP ontwikkeld met behulp van een empirische (wetenschappelijke) benadering.  Hij bedacht een vragenlijst met 328 items over wat iemand zou kunnen motiveren en gebruikte vervolgens factoranalyse om de resultaten te interpreteren.  Drie verkennende factorstudies en één bevestigende factorstudie, elk met een andere steekproef van proefpersonen, toonden aan dat 128 items gegroepeerd konden worden in verschillende schalen.  Kortom, professor Reiss liet gegevens toe om de motieven te bepalen.  

De DiSC is gebaseerd op de overtuiging van William Marston dat de gedragsuitdrukking van emoties in vier primaire types kan worden ingedeeld.  Walter V. Clarke ontwikkelde een Self Discription beoordeling op basis van Marston’s gedragsmodel, en toen creëerde John Geier de DiSC met behulp van de  zelfbeschrijvingsmethode en informatie verzameld door middel van klinische interviews.  In antwoord op een directe vraag stelde de uitgever: “De DiSC heeft geen empirische benadering.”   

Welke resultaten levert de test op?

Het RMP meet voor elk van de 16 schalen de intensiteit van de motivatie van een proefnemer van zwak naar sterk.  Terwijl eerdere motivatietheoretici in algemene termen van motivatie en persoonlijkheid spraken, was Professor Reiss de eerste om een conceptueel platform te bedenken dat motieven koppelt aan specifieke eigenschappen.  Volgens professor Reiss staat de intensiteit van de motivatie centraal bij het begrijpen van de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken.  Hoewel iedereen gemotiveerd is door dezelfde 16 doelen, is datgene wat ons individueel maakt, hoeveel we van elk van die doelen willen.  Kortom, het RMP geeft weer hoe een individu prioriteit geeft aan de 16 universele motivatoren. Het RMP geeft een beoordeling van persoonlijkheidskenmerken langs een continuüm, wat de methode is waaraan onderzoekers de voorkeur geven.  

De DiSC classificeert een testnemer in één van de vier verschillende typen.  De typen zijn gebaseerd op Marston’s noties over gedragsverschillen tussen mensen en niet op wetenschappelijke gegevens die suggereren dat deze vier typen individualiteit kunnen verklaren.  Individuele verschillen – of we nu persoonlijkheidskenmerken meten zoals sociabiliteit of fysieke eigenschappen zoals lengte – worden beter weergegeven door een continuüm dan door een categorie.  

Is de test onafhankelijk gevalideerd?

Testauteurs en testuitgevers leveren gegevens om de betrouwbaarheid en validiteit van hun beoordelingen aan te tonen.  Dit geldt zowel voor het RMP als voor het DiSC.  Alleen het RMP is echter gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers.  Gepubliceerde studies zijn uitgevoerd door onderzoekers in Canada (Professor Thomas Mengel van de Universiteit van New Brunswick), Finland (Professor Päivi Meior van de Tampere University of Applied Sciences, Marjaana Herlevi), Polen (Professor Agata Chudzicka-Czupala van de SWPS University of Social Sciences and Humanities, Agata Basek), en de Verenigde Staten (Professor John Froiland van de Universiteit van Noord-Colorado, Professor Kenneth R. Olson van Fort Hays University). 

In antwoord op een directe vraag stelde de uitgever van het DiSC: “Hoewel we beoordelingen aanbieden aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in onafhankelijk DiSC-onderzoek, hebben we geen onderzoekers die hun validiteit/betrouwbaarheidsresultaten hebben ingediend voor publicatie in academische tijdschriften”.  

Kan de test wereldwijd worden gebruikt?

Het RMP is beschikbaar in 19 talen.  Volgens de uitgever is de DiSC beschikbaar in 11 talen.  

Wie was de ontwikkelaar van de test?

Het RMP is door professor Steven Reiss ontwikkeld om de kennis over de menselijke natuur te bevorderen, niet om commerciële redenen.  Professor Reiss is opgeleid aan het Dartmouth College, Yale University en Harvard University.  Naast het RMP ontwikkelde hij de Anxiety Sensitivity Index, een test die in meer dan 20 talen is vertaald en die veel gebruikt wordt bij de beoordeling van angststoornissen.  Zijn werk op het gebied van ontwikkelingsstoornissen werd erkend met vijf nationale onderscheidingen, en hij was key note speaker in meer dan tien landen.  Het overlijdensbericht van professor Reiss werd gepubliceerd in de Amerikaanse Psycholoog, een eer die wordt toegekend aan zeer weinig psychologen – alleen degenen die geacht worden aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt op dit gebied.  

William Marston, die aan de Harvard Universiteit werd opgeleid, schreef een populair psychologieboek waarin hij zijn ideeën over het categoriseren van mensen in een van de vier typen naar voren bracht.  Marston stond ook bekend als de uitvinder van de vrouwelijke superheld, Wonder Woman. Walter V. Clarke was een industrieel psycholoog die werkte in Human Resources en die een instrument voor personeelsselectie wilde ontwikkelen.  John Geier studeerde af aan het Northwestern College en promoveerde vervolgens op de communicatietheorie aan de Universiteit van Minnesota.  Hij vormde een bedrijf om het Personal Profile System® op de markt te brengen, wat het DiSC werd.     

Conclusie

Samengevat is het RMP de duidelijke keuze voor klanten die op zoek zijn naar een wetenschappelijk ontwikkelde en onafhankelijk gevalideerde maatstaf voor wat mensen motiveert.            

Maggi M. Reiss, President
IDS Publishing Corporation
RMP Global

(vertaald met goedkeuring, alle rechten IDS voorbehouden)